Windenergie op zee opwekken

In de strijd tegen klimaatverandering worden fossiele ‘traditionele’ energiebronnen steeds minder gebruikt. De grondstoffen die verbrand worden voor het opwekken van die energie raken op en het is bovendien zeer slecht voor het milieu. Als alternatief wordt steeds meer groene energie opgewekt. Het voordeel hiervan is dat de grondstoffen voor groene energie niet opraken en er natuurlijke grondstoffen gebruikt worden. Het opwekken van groene energie wordt in Nederland op grote schaal gedaan door gebruik te maken van windmolenparken. Steeds meer van deze windmolenparken worden op zee gebouwd. Op dit moment bevinden zich in Nederland drie windmolenparken op zee en zijn er daarnaast ook nog twee in aanbouw. De bouw op zee heeft zowel positieve als negatieve invloed en gevolgen voor de economie, milieu en de werkgelegenheid.

Kosten voor het opwekken op zee

De kosten voor het opwekken van windenergie op zee zijn hoog. Deze zijn momenteel nog steeds hoger dan wanneer er gekozen wordt voor traditionele energiebronnen. Door subsidie vanuit de overheid is het opwekken van energie op het water nu toch rendabel. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de vermindering van kosten voor windenergie. Zo kunnen de windparken op het water in de toekomst gebruikt worden zonder dat de overheid hiervoor extra investeringen hoeft te doen. Voorlopig is het niet zover, en in elk geval de komende 20 jaar zal de overheid nog investeringen doen in de windparken op zee.

Milieu en natuur

Er wordt voortdurend en nauwlettend in de gaten gehouden of de werking van windparken op zee een negatieve impact heeft op het milieu en de natuur in en rondom het water. Wanneer deze gevonden worden, worden hier altijd maatregelen tegen getroffen om dit zo veel mogelijk te beperken. Momenteel is het zo dat windmolenparken een negatie effect hebben op zeezoogdieren. Tegelijkertijd zijn er positieve effecten gevonden voor het onderwaterleven. Er worden constante afwegingen gemaakt en maatregelen getroffen om de balans te behouden.

Werkgelegenheid

Door de aanleg van windmolenparken komt een nieuwe sector vrij die zorgt voor meer banen. In de toekomst zal het aantal banen dat vrijkomt binnen deze sector alleen maar verhogen. Bij het werken aan windmolenparken zitten risico’s verbonden. Dit komt onder meer omdat er gewerkt wordt op grote hoogte, op het water en er overgestapt dient te worden van schip naar windturbine. Deze risico’s zijn bekend en er wordt dan ook gewerkt om deze risico’s te minimaliseren. Het opwekken van windenergie op zee is een zeer duurzame manier van energieopwekking. Aan het proces zitten zowel voor- en nadelen vast. Gelukkig wordt er veel gedaan om de nadelen ervan te minimaliseren zodat zoveel mensen hier in de toekomst profijt van hebben.